Hälsofrämjande

Svensk sjuksköterskeförening vill bidra till utvecklingen av en omvårdnad som innebär att sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden kan arbeta utifrån ett hälsofrämjande synsätt.

Svensk sjuksköterskeförenings publikationer inom detta område vill tydliggöra omvårdnadens hälsofrämjande insatser och visa på hur kunskap om hälsa och hälsofrämjande kan användas i patientnära verksamhet.

Svensk sjuksköterskeförening vill bidra till utvecklingen av en omvårdnad som innebär att sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden kan arbeta utifrån ett hälsofrämjande synsätt.

  • Bild på omslag SSF om... Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad

    Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad

    Utgångspunkten för hälsofrämjande omvårdnad är att människor är kapabla till hälsa och välbefinnande oavsett sjukdom och ohälsotillstånd.