Logga EWMA SSiS 2019

På gång

Hösten är nu på gång. Glöm inte att prata med er chef om att ni vill delta i EWMA konferensen i Göteborg nästa år! Nu är det dags att börja förbereda abstrakt för presentation av sårstudier/projekt för muntlig presentation, elektronisk presentation eller pappers affisch (display). Inlämning av abstrakt öppnar oktober 2018. Ta en titt på Youtube länken om kommande aktiviteter vid konferensen i Göteborg. Det finns nu även ett program för den svenska delen av EWMA. Läs mer under konferenser! Ni glömmer väl inte att skicka in ansökan för Christina Lindholm stipendium. Läs mer under stipendium. Gå gärna in och kika under konferenser och anmäl dig gärna till någon av de sårutbildningar som hålls i Sverige under höst och vår!

Länk till youtube EWMA konferensen 2019
Pumpor

Stoppa trycksår 15 nov

Hjälp till att öka medvetenheten kring trycksår!

https://www.youtube.com/watch?v=KGpuWztuQJo

Stoppa Trycksårs dagen 15/11 2018

One GOAL worldwide: STOP pressure ulcers! Host educational activities on prevention and treatment of pressure ulcers. Organise awareness raising events to share information about pressure ulcers. Reach out to your local community to inform them about pressure ulcers. Make policy makers aware about pressure ulcers. More information http://www.epuap.org/stop-pressure-ulcers/ How you can get involved? • Host educational activities on prevention and treatment of pressure ulcers • Organise awareness raising events to share information about pressure ulcers • Reach out to your local community to inform them about pressure ulcers • Make policy makers aware about pressure ulcers • Join Stop Pressure Ulcers community on social media • Share your involvement and inspire others

Aktiviteter i Sverige klicka på länk
Logga Stop PU Day

Sårboken 2018

Du har väl inte missat att boken Sår kommer ut i ny upplaga. Läs mer om detta och hitta länk till beställning under litteraturfliken

Sår boken

EWMA konferens i Sverige 5 – 7 juni 2019

INBJUDAN Det är ett stort nöje att tillkännage den 29.e Konferensen för EWMA 5-7 juni 2019 i Göteborg. Tema för EWMA konferensen är: Person-centred Wound Care. Who is in Charge of the Wound? Konferensen anordnas av EWMA i samarbete med SSiS. Swedish Stream = The conference will feature a 2-day Swedish programme. Vi ser fram emot att välkomna dig till Göteborg! Nu finns uppdaterat preliminärt program. Information se länk nedan.

EWMA 5-7 Juni 2019 i Göteborg
Göteborg EWMA foto

Christina Lindholm stipendium 2019

Christina Lindholms stipendium delas ut till patientnära forskningsprojekt eller kvalitetsarbete med anknytning till sårbehandling. Stipendiet syftar till att stimulera omvårdnadsforskning och kvalitetsarbete för ökad evidensbasering av sårbehandling till gagn för personer med svårläkta sår. Stipendiesumman är på 30 000 SEK vilket kan fördelas på en eller flera sökanden. Ansökningsperiod 2018-10-01—2018-11-30.

Länk till ansökningsformulär
Stipendium

EWMA Journal October 2018 online now

This issue of the EWMA Journal oktober 2018 is a special issue on PRESSURE ULCERS. The scientific contributions of this edition provide new knowledge that can be integrated into care bundles: 1) A cross-sectional study establishing the prevalence of PU, moisture-associated skin damage and skin tears in paediatric hospital units in Spain. 2) A survey from Canada illustrating the wound prevalence in long-term care facilities. 3) A paper from Israel providing insight into the future of PU prevention, addressing how we can detect and target inflammation early. 4) An article from the joint EWMA and EPUAP initiative on PUs and patient safety and finally, 5) an article illustrating the EWMA education module and a course endorsement about prevention and management of pressure ulcers.

Länk till The EWMA Journal oktober 2018 Pressure Ulcers
Försida EWMA Journal 2018 nr 2

Stipendium 2018

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium år 2018 är på en summa av 108 000 kronor. Summan på stipendiet höjs årligen med 1 000 kronor, vilket medför att summan följer föreningens ålder.

Swenurse doktorandstipendium
SWENURSE logga

Sårpodden

Du har väl inte missat att lyssna på Sårpodden. Finns på de flesta mediabibliotek där poddar finns. Du kan klicka på länken nedan så kan du lyssna via Soundcloud och Itunes.

Lyssna på Sårpodden
Sårpodden

SårMAGASINET Tidskrift för Sårsjuksköterskor

År 2018 utkommer fyra medlemstidningar och ett konferensnummer. Nummer 4 utges i oktober. Tema: Ovanliga sår, Mätinstrument i sår, diagnos. Medlem i SSiS erhåller Sårmagasinet utan extra kostnad (se Medlemsansökan). Det finns även möjligt att prenumerera på tidskriften a' 300 kr för en helårsprenumeration för sårintresserade personer som inte är medlemmar.

Länk till SårMAGASINET
Logga Sårmagasinet

GDPR, General Data Protection Regulation

Personuppgiftshanteringen på Sårsjuksköterskor i Sveriges hemsida sker i enlighet med EU:s Dataskyddförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) som blev svensk lag den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddförordningen stärker rättigheterna för enskilda personer, bland annat ställs strängare krav på att företag och andra organisationer ska informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter.

Sårpodden

Du har väl inte missat att lyssna på Sårpodden!

Lyssna på Sårpodden här
Sårpodden

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde. På omvårdnad.se kan du bl.a. ta del av kampanjmaterial som du kan dela vidare.

Besök omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Bli SSiS medlem

För medlemskap – fyll i uppgifterna vid medlemsansökan och betala 200 kr till:  Plusgiro nummer 43 80 49 -9 eller bankgiro nummer 5767 - 6330.

Medlem

Nationellt kvalitetsregister

Register för personer med svårläkta sår. I RiksSår registreras bensår, trycksår, fotsår hos personer med diabetes. Registeruppgifterna utgör en databas för klinisk praktisk verksamhet, för kvalitetsförbättring och för patientnära forskning i ämnet sårläkning. För information kontakta registersekreterare: anna.davnert@rikssar.se

RiksSår
Logga RiksSår