Utsikt över Årstaviken från Södersjukhuset, Stockholm

Bästa föredrag

Se vem som fick pris för bästa föredrag på Kirurgveckan 2018

Aktuellt
evapris

Följ oss

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde. På omvårdnad.se kan du bl.a. ta del av kampanjmaterial som du kan dela vidare.

Besök omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Sök vårens kurs i kärlkirurgisk omvårdnad

Våren 2019 startar kursen omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling i Malmö.

Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling
Malmö university

På gång

Här under hittar du olika Utbildningar, konferens och Evenemang som kan vara av intresse för dig.

Kalendarium